Separační centrum

Separační centrum

Separační centrum zajišťuje odběry krevních destiček (trombocytů) od zdravých dárců a zároveň odběry periferních kmenových buněk a lymfocytů od dárců i pacientů. Zároveň provádí léčebné aferézy, zejména erytrodeplece, extrakorporální leukaferézy, plazmaferézy.

Pracoviště je akreditováno jako zařízení transfúzní služby a zároveň odběrové zařízení pro lidské tkáně a buňky.

Separační centrum je vybaveno pěti průtokovými separátory krevních buněk. Roční produkce představuje cca 1500 trombocytaferéz a 250 leukaferéz.

Vedoucí lékař: MUDr. Marcela Hrabětová 
Staniční sestra: Mgr. Petra Vodičková 
Ostatní lékaři: Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D 
MUDr. Veronika Bergerová

Odběr krevních destiček

Co je afereza a jaký je její princip • Co jsou krevní destičky a proč se odebírají • Kdo může darovat krevní destičky • Jak se stát dárcem krevních destiček • Provedení a frekcence odběru • Nežádoucí reakce

Otázky a odpovědi

Veškeré potřebné kontaktní údaje najdete v sekci Kontakty.

Kontakty

MUDr. Marcela Hrabětová vedoucí lékařka


Mgr. Petra Vodičková staniční sestra


Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D lékař


MUDr. Veronika Bergerová lékařka


Fotogalerie

Hematologicko-onkologické oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň

Jediné transplantační centrum v ČR komplexně akreditované pro všechny typy transplantací krvetvorných buněk.

Možná hledáte

Ubytování

Nabízíme ubytování rodinných příslušníků a ambulantních pacientů z větších vzdáleností v moderním ubytovacím centru U Pramenů v těsné blízkosti pracoviště.

Hotel