Akreditace EFI

Akreditace udělovaná Evropskou asociací pro imunogenetiku imunologickým laboratořím vyšetřujícím tkáňovou shodu dárce a příjemce před transplantací.

Jediná evropská akreditace uznávaná všemi světovými transplantačními centry jako nejvyšší garance správnosti výsledků tkáňové shody dárce a příjemce

Hematologicko-onkologické oddělení provádí veškerá vyšetření dárců a nemocných v EFI akreditované imunologické laboratoři, která je jednou ze 3 takto certifikovaných laboratoří v ČR

Web EFI

Hematologicko-onkologické oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň

Jediné transplantační centrum v ČR komplexně akreditované pro všechny typy transplantací krvetvorných buněk.

Možná hledáte

Ubytování

Nabízíme ubytování rodinných příslušníků a ambulantních pacientů z větších vzdáleností v moderním ubytovacím centru U Pramenů v těsné blízkosti pracoviště.

Hotel