Diagnostika a léčba

Co nabízíme Co nabízíme pacientům v rámci diagnostiky a léčby

Léčbu i spolupráci při léčbě všech hematologických maligních a nemaligních onemocnění
Nejmodernější léčbu všemi dostupnými prostředky jako je chemoterapie, imunoterapie, autologní transplantace, alogenní transplantace od příbuzných i nepříbuzných dárců po standardní i redukované přípravě. V případě nových postupů patříme mezi jedno z pracovišť, která je zavádí do běžné praxe.

Nepříbuzenské transplantace

Pro pacienty bez dárce krvetvorných buněk v rodině a s malou šancí na nalezení vhodného nepříbuzného dárce program tzv. haploidentických transplantací

Ambulantní stacionář

Umožnění léčby v moderním ambulantním stacionáři bez nutnosti hospitalizace

Diagnostiku antigenů

Přesnou diagnostiku transplantačních antigenů dárce a příjemce v akreditované HLA laboratoři

Diagnostiku hematologických chorob

Přesnou diagnostiku všech maligních hematologických chorob

Vyhledání nepříbuzného dárce

Pomoc s přesným a rychlým vyhledáním nejvhodnějšího nepříbuzného dárce krvetvorných buněk v celosvětové, mezinárodní databázi

Ubytování

Ubytování rodinných příslušníků a ambulantních pacientů z větších vzdáleností v moderním ubytovacím centru U Pramenů v těsné blízkosti pracoviště

Konzultace a poradenství

Konzultační a poradenskou pomoc po objednání na telefonním čísle 377 103 722

Hematologicko-onkologické oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň

Jediné transplantační centrum v ČR komplexně akreditované pro všechny typy transplantací krvetvorných buněk.

Možná hledáte

Ubytování

Nabízíme ubytování rodinných příslušníků a ambulantních pacientů z větších vzdáleností v moderním ubytovacím centru U Pramenů v těsné blízkosti pracoviště.

Hotel