Kdo jsme

Diagnostika a léčba Jsme pracovištěm, které se zabývá především diagnostikou a léčbou:

Akutních leukémií
Chronických leukémií
Maligních lymfomů
Mnohočetného myelomu
Myelodysplastického syndromu
Myeloproliferativních onemocnění
Těžké a velmi těžké aplastické anémie
Jiných vzácných maligních i nemaligních onemocnění krvetvorby

Historie

Transplantační program byl zahájen v roce 1991 první příbuzenskou transplantací kostní dřeně, od roku 1993 odstartoval program nepříbuzenských transplantací kostní dřeně spolu s autologními transplantacemi krvetvorných buněk po předchozí přípravě vysocedávkovanou chemoterapií.

Naše pracoviště patří počtem prováděných alogenních a autologních transplantací mezi největší transplantační centra v České republice. Provádíme všechny typy alogenních transplantací – sourozenecké, nepříbuzenské i tzv. haploidentické příbuzenské. Laboratoře provádějící tkáňové typizace pacientů, příbuzných i nepříbuzných dárců kostní dřeně (HLA typizace) jsou od roku 2000 akreditovány European Federation for Immunogenetics (EFI).

Český Národní Registr Dárců Dřeně je od roku 2005 jediným WMDA akreditovaným registrem v české republice, v roce 2010 po úspěšné WMDA reakreditaci je pak spolu s Anglií, Francií a USA jedním ze čtyř akreditovaných registrů vůbec. WMDA akreditace je celosvětově uznávaný certifikát garantující nejvyšší kvalitu náboru a vyšetření nepříbuzných dárců, odběru jejich krvetvorných buněk a transportu buněk do transplantačního centra. (Další informace viz www.kostnidren.cz .)

Jako první centrum v České republice a východní Evropě jsme v roce 2008 získali mezinárodní akreditaci JACIE pro autologní, alogenní příbuzenské a nepříbuzenské transplantace a současně pro odběr a zpracování krvetvorných buněk. Tuto akreditaci jsme opakovaně obhájili.

Současnost

V současnosti provádíme ročně kolem 120-150 transplantací krvetvorných buněk, z tohoto počtu přibližně 2/3 tvoří autologní transplantace, zbytek pak alogenní transplantace od příbuzných či nepříbuzných dárců.

Stovky nemocných léčíme ročně intenzivní chemoterapií nebo jinou nákladnou moderní léčbou za hospitalizace či v ambulantních stacionářích.

Hematologicko-onkologické oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň

Jediné transplantační centrum v ČR komplexně akreditované pro všechny typy transplantací krvetvorných buněk.

Možná hledáte

Ubytování

Nabízíme ubytování rodinných příslušníků a ambulantních pacientů z větších vzdáleností v moderním ubytovacím centru U Pramenů v těsné blízkosti pracoviště.

Hotel