Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > Kontakty
CZ | EN

Kontakty

Vedení oddělení

Primář oddělení:prim. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D
Zástupce primáře:    Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D
Vrchní sestra:Bc. Eva Bystřická
Sekretářka: Martina Sedláčková

Kontakt:
Telefon: 377 103 722
Fax: 377 103 719
E-mail: jindra@fnplzen.cz

 

Klinický úsek

1) Jednotka alogenních transplantací krvetvorných buněk

Vedoucí lékař: MUDr. Michal Karas
Staniční sestra:     Jana Škardová

Kontakt:
Telefon: 377 103 812, 377 103 813
Fax: 377 103 719
E-mail: karas@fnplzen.cz

 

2) Jednotka autologních transplantací krvetvorných buněk a intenzivních chemoterapií

Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D
Staniční sestra:     Mgr. Klára Kabátová Maxová

Kontakt:
Telefon: 377 103 812, 377 103 813
Fax: 377 103 719
E-mail: lysak@fnplzen.cz

 

3) Standardní lůžka

Vedoucí lékař:MUDr. Kateřina Steinerová
Ostatní lékaři:MUDr. Jana Navrátilová, MUDr. Tereza Zábranská, MUDr. Jiří Šrámek, MUDr. Veronika Bergerová, MUDr. Dagmar Hulcová
Staniční sestra:     Bc. Jiřina Sůvová

Kontakt:
Telefon: 377 103 871, 377 103 810
Fax: 377 103 719
E-mail: steinerovak@fnplzen.cz

 

4) Hematoloonkologické ambulance

Ambulantní lékaři:     MUDr. Věra Vozobulová
MUDr. Miroslava Schützová
MUDr. Lekaa Mohammad
MUDr. Alexandra Jungová
MUDr. Michal Karas
MUDr. Marcela Hrabětová
Staniční sestra: Mgr. Petra Vodičková

Kontakt:
Telefon: 377 103 800, 377 103 806, 377 103 808
Fax: 377 103 719
E-mail: vozobulova@fnplzen.cz, schutzova@fnplzen.cz, lekaa@fnplzen.cz, jungovaa@fnplzen.cz, karas@fnplzen.cz, hrabetovam@fnplzen.cz

 

5) Koordinace transplantací

Vedoucí lékař: MUDr. Jana Navrátilová
Pracovníci: Ivana Březinová
Mgr. Petra Vodičková
Dana Kolomazníková

Kontakt:
Telefon: 377 103 825, 377 103 814
Fax: 377 103 719
E-mail: navratilovaj@fnplzen.cz

 

Hematologické laboratoře

Vedoucí laboratoře:     Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D
Vrchní laborantka: Yvetta Sedláčková

Kontakt:
Telefon: 377 106 427, 377 104 628, 377 104 624, 377 104 621, 377 104 622
Fax: 377 104 623
E-mail: lysak@fnplzen.cz

 

Separační centrum

Vedoucí lékař: MUDr. Marcela Hrabětová
Staniční sestra:     Mgr. Petra Vodičková

Kontakt:
Telefon: 377 103 825
Fax: 377 103 719
E-mail: hrabetovam@fnplzen.cz

 

Administrativní centra

1) Sekretariát kliniky

Sekretářka:    Martina Sedláčková

Kontakt:
Telefon: 377 103 722
Fax: 377 103 719
E-mail: sedlackovam@fnplzen.cz

 

2) Dokumentace pro zdravotní pojišťovny

Pracovnice: Ivana Hučková, Pavlína Osvaldová

Kontakt:
Telefon: 377 103 720
Fax: 377 103 718
E-mail: huckova@fnplzen.cz, osvaldova@fnplzen.cz

 

3) Centrum pro vedení a zpracování dat

Vedoucí lékař:    MUDr. Alexandra Jungová
Pracovnice:Blanka Červená

Kontakt:
Telefon: 377 104 627
Fax: 377 104 623
E-mail: jungovaa@fnplzen.cz, martinkovag@fnplzen.cz

 

4) Centrum pro řízení kvality

Vedoucí lékař:     MUDr. Kateřina Steinerová
Ostatní lékaři: MUDr. Alexandra Jungová
Pracovnice: Blanka Červená

Kontakt:
Telefon: 377 104 625, 377 104 626
Fax: 377 104 623
E-mail: steinerovak@fnplzen.cz

© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008