Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > Pracoviště > Separační centrum
CZ | EN

Separační centrum

Separační centrum je v současné době vybaveno pěti průtokovými separátory krevních buněk. Od zdravých dárců zabezpečuje trombocytární koncentráty pro potřebu nemocných léčených na oddělení a v ambulancích (potřeba 2000 transfúzí ročně). Dále provádí odběry periferních kmenových buněk krvetvorby jak od nemocných, tak od zdravých dárců.

Vedoucí lékař: MUDr. Marcela Hrabětová
Ostatní lékaři: Doc. MUDr .Daniel Lysák, Ph.D
Staniční sestra:     Mgr. Petra Vodičková

Kontakt:
Telefon: 377 103 825
Fax: 377 103 719
E-mail: hrabetovam@fnplzen.cz, lysak@fnplzen.cz, vodickovap@fnplzen.cz

 

Odběr krevních destiček

© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008