Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > Separační centrum > Nežádoucí reakce
CZ | EN

Nežádoucí reakce

Během aferezy se mohou u dárce manifestovat některé nežádoucí projevy. Většina z nich je nezávažná a při včasném řešení nepůsobí dárci větší problémy.

1. Citrátová reakce.

Ke krvi dárce se během odběru přidává v malém množství protisrážlivý roztok, který zajišťuje hladký průtok krve přístrojem. Roztok je směsí kyseliny citrónové, citrátu sodného a glukózy. Protisrážlivý efekt spočívá ve vazbě vápníku, který je nezbytný pro krevní srážení. Roztok ovlivňuje krevní srážlivost pouze během průtoku přístrojem. Po návratu krve se v organismu jako látka tělu vlastní zpracuje a vyloučí (během několika hodin po odběru). V některých případech může při pomalejším odbourání roztoku dojít k lehkému snížení hladiny vápníku v těle dárce. Tento pokles se projeví pocitem brnění nebo mravenčení prstů, rtů nebo jazyka, později event. i svalovými křečemi.
Pokud se takovéto pocity u dárce vyskytnou, doplňujeme vápník injekčně do návratné hadičky (nebo ve formě pití), takže hladina vápníku se upraví, nepříjemné projevy odezní a nedochází k rozvoji závaznějších forem reakce. Pokud by i přesto přetrvávaly nebo se vyskytly u dárce v souvislosti s podáním protisrážlivého roztoku větší problémy, odběr se předčasně ukončuje.
Lékař i odběrová sestra Vás o možnosti této reakce opakovaně poučí. Je důležité hlásit během odběru už první známky nekomfortu, aby se rozvoji závažnějších projevů dalo účinně předejít.

2. Potíže se žilním přístupem.

Kvalitní žilní přístup (žíly na předloktí) umožňuje dostatečný průtok krve přístrojem a je nezbytnou podmínkou hladkého průběhu aferezy.
Žilní přístup může být nejčastěji komplikován vznikem hematomu (modřiny) v místě vpichu. Riziko této komplikace snižujeme správným stlačením a ošetřením místa vpichu po odběru.
Nedostatečný přístup může vyžadovat "přepíchnutí" periferního žilního katetru do jiné žíly.

3. Celková reakce.

Může se vyskytnout nevolnost, závrať jako projev pomalejšího přizpůsobení krevního oběhu změnám při odběru nebo v důsledku nepřiměřené psychické reakce (strach, nervozita). Vzniku těchto problémů lze předcházet dostatečným příjmem potravy a tekutin před odběrem, vyloučením větší fyzické námahy.

 

© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008