Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > Pracoviště > Laboratoře
CZ | EN

Laboratoře

Vedoucí laboratoře:     Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D
Ostatní lékaři: MUDr. Kateřina Steinerová, MUDr. Michal Karas, MUDr. Tereza Zábranská, MUDr. Jiří Šrámek, MUDr. Veronika Bergerová, MUDr. Dagmar Hulcová
Vrchní laborantka: Yvetta Sedláčková
VŠ pracovníci: Mgr. Monika Holubová, Ph.D, RNDr. Hana Hermanová, ing. David Chena

Kontakt:
Telefon: 377 106 427, 377 104 628, 377 104 624, 377 104 621, 377 104 622
Fax: 377 104 623
E-mail: lysak@fnplzen.cz

  • Základní dokumenty

Laboratorní příručka
Žádanka o vyšetření
Souhlas s molekulárně genetickým laboratorním vyšetřením
Akreditace JACIE

  • Laboratoř buněčné terapie

Laboratoř se zabývá zpracováním kmenových buněk krvetvorby získaných z kostní dřeně nebo periferní krve, které se využívají pro účely transplantace a léčbu hematologických nádorových onemocnění (leukémie, lymfomy atd.). Je vybavená „superčistým“ prostředím farmaceutické kvality (s vyloučením jakýchkoliv zárodků a prachových částic), které zajišťuje maximální bezpečnost zpracovávaných buněčných produktů a minimalizuje veškerá rizika jejich kontaminace.
Manipulace s transplantáty vede ke zlepšení výsledků transplantační léčby a omezení výskytu komplikací. Pracoviště je zároveň zázemím pro moderní metody buněčné terapie, které umožňují zasahovat do protinádorové či protiinfekční obranyschopnosti organismu, nebo napomáhat regeneraci některých poškozených tkání a orgánů. Laboratoř je úzce provázána s klinickým úsekem Hematologicko- onkologického oddělení a spolupracuje s Českým národním registrem dárců dřeně.

pracovištěpracoviště

  • Cytologické laboratoře

Zde jsou prováděna základní morfologická a cytochemická vyšetření kostní dřeně, periferní krve a dalších tkáňových vzorků.


  • Molekulárně - genetické laboratoře

Tento úsek provádí kompletní vstupní molekularně-genetickou diagnostiku hematologických onemocnění a provádí monitorování zbytkové choroby po léčbě. Dále se zabývá vyšetřením fragmentů DNA k ověření přihojení transplantátu, diagnostikou oportunních infekcí u imunokompromitovaných nemocných (jedná se o detekci cytomegalovirové infekce, EBV infekce a parvoviru B19)


  • Laboratoře průtokové cytometrie

V tomto úseku probíhá vyšetření krve a kostní dřeně průtokovým cytometrem, bližší identifikace typu hematologické malignity a následné monitorování zbytkové nemoci po léčbě, hodnocení buněčné imunity zejména u imunokompromitovaných nemocných (např. po transplantaci kostní dřeně či po chemoterapii) a další specializovaná vyšetření


  • HLA laboratoře

EFI akreditovaná HLA laboratoř provádí kompletní molekulárně-genetickou tkáňovou typizaci jak nemocných, tak příbuzných i nepříbuzných dárců krvetvorných buněk pro účely následné transplantace kostní dřeně.

Vedoucí laboratoře:     prim. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D
Ostatní pracovníci: MUDr. Kateřina Steinerová, Mgr. Petra Venigová, Mgr. Daniela Šantová
Laborantky: Yvetta Sedláčková, Ludmila Žižková, Jana Kůsová, Michaela Fryčová, Jan Blažek

Kontakt:
Telefon: 377 104 620, 377 104 621
Fax: 377 104 623
E-mail: jindra@fnplzen.cz


© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008