Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > Pracoviště > Ambulantní část
CZ | EN

Koordinační centrum

Centrum koordinace transplantací zajišťuje vyhledávání dárců  krvetvorných buněk/kostní dřeně v rodině pacienta a případně širším příbuzenstvu. Spolupracuje s ČNRDD při vyhledávání dárců dobrovolných (nepříbuzenských). Zajišťuje předodběrové vyšetření dárce a další péči včetně odběru krvetvorných buněk/kostní dřeně a následné dispenzarizace. 

Vedoucí lékař: MUDr. Jana Navrátilová
Pracovníci: Ivana Březinová
Mgr. Petra Vodičková
Dana Kolomazníková

Kontakt:
Telefon: 377 103 825, 377 103 814
Fax: 377 103 719
E-mail: navratilovaj@fnplzen.cz


© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008