Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > Kdo jsme
CZ | EN

Kdo jsme

Jsme pracovištěm, které se zabývá především diagnostickou a léčbou:

  • Akutních leukémií
  • Chronických leukémií
  • Maligních lymfomů
  • Mnohočetného myelomu
  • Myelodysplastického syndromu
  • Těžké a velmi těžké aplastické anémie

 

Historie

Transplantační program byl zahájen v roce 1991 první příbuzenskou transplantací kostní dřeně, od roku 1993 odstartoval program nepříbuzenských transplantací kostní dřeně spolu s autologními transplantacemi krvetvorných buněk po předchozí přípravě vysocedávkovanou chemoterapií.

Naše pracoviště patří počtem prováděných alogenních a autologních transplantací mezi největší transplantační centra v České republice. Laboratoře provádějící tkáňové typizace pacientů, příbuzných i nepříbuzných dárců kostní dřeně (HLA typizace) jsou od roku 2000 akreditovány European Federation for Immunogenetics (EFI).

Český Národní Registr Dárců Dřeně je od roku 2005 jediným WMDA akreditovaným registrem v české republice, v roce 2010 po úspěšné WMDA reakreditaci je pak spolu s Anglií, Francií a USA jedním ze čtyř akreditovaných registrů vůbec. WMDA akreditace je celosvětově uznávaný certifikát garantující nejvyšší kvalitu náboru a vyšetření nepříbuzných dárců, odběru jejich krvetvorných buněk a transportu buněk do transplantačního centra. (Další informace viz www.kostnidren.cz.)

Jako dosud jediné centrum v České republice a východní Evropě jsme od roku 2008 akreditovaní JACIE  pro autologní, alogenní příbuzenské a nepříbuzenské transplantace a současně pro odběr a zpracování krvetvorných buněk.


Současnost

V současnosti provádíme ročně kolem 100 transplantací krvetvorných buněk, z tohoto počtu přibližně polovinu tvoří transplantace od příbuzných či nepříbuzných dárců. (Počty transplantací)

Stovky nemocných léčíme ročně intenzivní chemoterapií nebo jinou nákladnou moderní léčbou za hospitalizace či v ambulantních stacionářích. Základní léčebné výsledky najdete v kapitole Transplantační výsledky.

© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008