Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > Separační centrum > Jak se stát dárcem krevních destiček
CZ | EN

Jak se stát dárcem krevních destiček

  • K první návštěvě Separačního centra vezměte s sebou: občanský průkaz a kartičku pojištěnce, průkazku dárce krve (v případě, že jste již daroval/a krev v jiném transfuzním zařízení). Jiné dokumenty nejsou potřeba.
  • Nábor nových dárců provádí Separační centrum vždy v těchto dnech:

pondělí: 11:00 – 12:00
středa: 11:00 – 12:00
jiný termín možný jen po telefonické domluvě

  • Po příchodu Vás odběrová sestra požádá o zapůjčení výše uvedených dokumentů a předloží Vám k vyplnění vstupní Dotazník pro dárce krevních destiček. Zároveň máte možnost prostudovat si Poučení pro dárce krevních destiček.
  • Lékař Separačního centra s Vámi provede vstupní pohovor. Bude se Vás dotazovat na prodělaná onemocnění, alergie a léky, prodiskutuje s Vámi sporné body v dotazníku. Vysvětlí Vám způsob provedení odběru, jeho organizaci a seznámí Vás s možnými riziky. Na závěr lékař zodpoví Vaše případné dotazy a oznámí Vám předběžně vaši způsobilost (nebo nezpůsobilost) k dárcovství.
  • Odběrová sestra Vám změří  krevní tlak, zhodnotí stav Vašich periferních žil na předloktích a provede vstupní náběry krve.
  • Po uplynutí cca 3 dnů se můžete dotázat telefonicky odběrové sestry na výsledky laboratorních testů. Pokud jsou testy v pořádku, jste zařazen mezi pravidelné dárce krevních destiček. Pokud je přítomen jakýkoliv atypický nález, oznámí Vám lékař nebo sestra tuto skutečnost a doporučí další vhodný postup nebo vyšetření.
© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008