Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > Separační centrum > Frekvence odběrů
CZ | EN

Frekvence odběrů         

  • Maximální frekvence darování destiček na Separačním centru je jedenkrát za měsíc, tzn. maximálně 12 odběrů ročně. Tento interval je zcela bezpečný a nepředstavuje pro dárce ani z dlouhodobého hlediska žádné zdravotní riziko.
  • Minimální interval mezi dvěma trombocytaferézami je 14 dní ( využití např. u dárců se vzácnými krevními znaky a ve vyjímečných případech). Dárce je v takovém případě individuálně informován a poučen lékařem Separačního centra.
  • Pokud jste současně aktivním dárcem plné krve, musí být interval od odběru destiček do odběru krve minimálně 48 hod, mezi odběrem plné krve a odběrem destiček 1 měsíc. Při výskytu nežádoucích reakcí nebo technických problémů během odběru se interval mezi darováním zpravidla prodlužuje.
  • Ženy nesmí darovat krevní destičky v době menstruace, těhotenství nebo kojení.
© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008