Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > EFI akreditace
CZ | EN

EFI akreditace


Akreditace udělovaná Evropskou asociací pro imunogenetiku imunologickým laboratořím vyšetřujícím tkáňovou shodu dárce a příjemce před transplantací.

Jediná evropská akreditace uznávaná všemi světovými transplantačními centry jako nejvyšší garance správnosti
výsledků tkáňové shody dárce a příjemce

Hematologicko onkologické oddělení provádí veškerá vyšetření dárců a nemocných v EFI akreditované imunologické laboratoři, která je jednou ze 3 takto certifikovaných laboratoří v ČR

© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008