Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > Separační centrum > Co jsou krevní destičky a proč se odebírají
CZ | EN

Co jsou krevní destičky a proč se odebírají

Krevní destičky (trombocyty) jsou nejmenší krvinky, které cirkulují v naší krvi. Jsou důležité k ochraně organismu proti krvácení. Za normálních okolností ucpávají defekty ve stěnách cév a společně se zvláštními bílkovinami krevní plazmy se podílejí na správné funkci srážení krve.
Koncentráty krevních destiček odebrané od zdravých dárců jsou nezbytné pro léčbu nemocných, kterým destičky z nějakého důvodu chybějí. Nejčastěji se jedná o pacienty s různými typy leukémií, kteří podstupují chemoterapii nebo transplantaci kostní dřeně. Tito nemocní jsou ohroženi krvácivými komplikacemi a pravidelná aplikace destiček od zdravých dárců jim umožňuje překlenout období do obnovy jejich vlastní krvetvorby.

© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008