Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > Separační centrum > Co je afereza a jaký je její princip
CZ | EN

Co je afereza a jaký je její princip

Afereza je metoda umožňující odběr různých krevních složek z krve dárce. Podle typu odebírané krevní složky se aferezy dělí na:

  • Trombocytaferezy: odběr krevních destiček (trombocytů)
  • Leukaferezy: odběr bílých krvinek (leukocytů)
  • Plazmaferezy: odběr krevní plazmy

Afereza se provádí pomocí přístroje – separátoru krevních buněk. Krev se odebírá ze žíly a odvádí se hadičkou do přístroje, kde prochází přes speciální odstředivku. V ní se krev rozděluje na jednotlivé komponenty podle jejich rozdílné hustoty. Požadovaná krevní složka se odvádí do sběrného vaku, ostatní komponenty se opět mísí a plná krev se vrací bez poškození návratnou hadičkou do druhé žíly.
Na rozdíl od odběru plné krve se při afereze odebírá pouze požadovaná krevní složka a zbytek krve se vrací zpět.

© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008