Hematologicko-onkologicke odd. > Úvod > Pracoviště > Ambulantní část
CZ | EN

Ambulantní část

V postorově i personálně odděleném prostoru probíhá ambulance nemocných po autologních i alogenních transplantací krvetvorných buněk.

  • Transplantační ambulance
Ambulantní lékaři:     MUDr. Michal Karas
MUDr. Marcela Hrabětová
Staniční sestra: Mgr. Petra Vodičková

Kontakt:
Telefon: 377 103 808
Fax: 377 103 719
E-mail: karas@fnplzen.cz, hrabetovam@fnplzen.cz

  • Všeobecná hematologická ambulance a stacionáře pro ambulantní lůžkovou léčbu

Dvě samostatné ambulance spolu se zákrokovým sálkem a denními lůžky zajišťují veškeré potřebné diagnostické výkony včetně odběrů kostní dřeně a jiných tkáňových vzorků, podání ambulantní chemoterapie a další léčbu dle potřeby nemocných.

Ambulance provádějí konziliární službu a diagnostiku hematologických malignit pro jiná zdravotnická zařízení, dále zajišťují následnou péči nemocným léčeným na lůžkových stanicích.

Ambulantní lékaři:     MUDr. Věra Vozobulová
MUDr. Miroslava Schützová
MUDr. Lekaa Mohammad
MUDr. Alexandra Jungová
Staniční sestra: Mgr. Petra Vodičková

Kontakt:
Telefon: 377 103 800, 377 103 806
Fax: 377 103 719
E-mail: vozobulova@fnplzen.cz, schutzova@fnplzen.cz, lekaa@fnplzen.cz, jungovaa@fnplzen.cz

© hematologicko-onkologické
oddělení Fakultní nemocnice
Plzeň
2008